فایل های ترمیم سریال نایاب و رفع مشکلات تخصصی.همیشه در رفع مشکلات بی جواب اولین بودیم.فقط جواب گوی همکاران هستیم بصورت 24 ساعته در تلگرام انلاین هستیم

پرفروش ترین محصولات

توجه

فایل سرت G530F

فایل سرت G530F این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG G530F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فایل را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

فایل سرت E500H مخصوص دو سیم

فایل سرت E500H مخصوص دو سیم این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG E500H بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فایل را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

فایل سرت G9006V

فایل سرت G9006V این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG G9006V بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فایل ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

فایل cert و qcn سامسونگ a700h جهت ترمیم سریال

فایل cert و qcn سامسونگ a700h جهت ترمیم سریال این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG A700H بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فایل EFS و سرت برای J320F

فایل EFS و سرت برای J320F این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG J320F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فایل را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فایل سرت N920P

فایل سرت N920P این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG N920P بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

فایل سرت و EFS برای A800F

فایل سرت و EFS برای A800F این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG A800F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فایل را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

فایل سرت A300FU

فایل سرت A300FU این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG A300FU بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فایل را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

فایل سرت G531F

فایل سرت G531F این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG G531F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا 350000000000000 مواجه می شوند کافیست گوشی خود را روت کرده، این فایل را دانلود کرده و توسط یکی از باکس های Z3X ، اختاپوس Octopus ، دانگل BST این فایل را ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

فایل سرت A510FD

فایل سرت A510FD   این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG A510FD بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند.   مخصوص نسخه دو سیکارته .اکثر فایلهای سرت موجود در اینترنت فقط یک سریال از گوشی شمارا ترمیم میکند ولی این فایل سرت هر دو سیم را ترمیم میکند   عزیزانی که بعد از نصب رام، تعویض هارد، بعد از بازکردن قفل شبکه و یا ترمیم شبکه (Repair Network) ، با مشکل IMEI /01 یا 00499 یا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(5):

نظرسنجی

به سایت نارنجی از نظر \\\"تمام جوانب پشتیبانی و محتوای فایل ها ومطالب کلی\\\" چه امتیازی میدهید؟
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ